Top 10 mangas más vendidos

Mangas más vendidos del 15 al 21 de septiembre según Taiyosha. Entre corchetes la posición de la semana pasada.

01. Mayou Otoko (Shiuko Kano)
02. Kizuna #11 (Kazuma Kodaka) [1]
03. DIVE (Shiuko Kano)04. Kyouishi Mo Iroiro aru Wake de (Yamato Nase) [2]
05. Yongou Kakeru Keibi - Second Wind (Mitori Fujii) [3]
06. GARDEN (Kotobuki Tarako) [5]07. Kimi o Eikyuu Shimei! (Ohuo YUKKA)
08. Machina Angelus (Fuwa Shinri) [4]09. Touch Blue (Kujyou Aoi) [6]10. Wanko Kenshuu i no Shitsuke Kata (Amano Nana)

No hay comentarios: