Top 10 de ventas semanales

Como siempre gentileza de Taiyosha. Entre corchetes la posición de la semana pasada.

1. Crimson Spell #2 (Yamane Ayano) [2]
2. Dekiru Otoko no Sodate Kata #2 (Yamato Nase) [5]
3. Emono no Kimochi (Hatemomo Nabako) [6]
4. Sono Kuchibiru ni Yoru no Ro (Fukai Yonki)
5. Ai de Shireru Yoru no Junjou Kamuro Hen (Ki You) [1]
6. Yoru Dake ha Betsu no Kimi (Takamure Tamotsu)
7. Rules #3 (Miyamoto Kano) [9]
8. Kuchibiri ni Kii te Miru (Ayano Aya)
9. Double Cast (Ellie Mamahara & Takana Mizuhashi)
10. Nobody Knows (Shoowa)

1 comentario:

miquel_yasha2 dijo...

para mi sólo valen el primero y el noveno